مقالات و آموزش های موسسه روشنگران راه زندگی

معجزه بزرگ فکر کردن

فراتر از مسائل پیش پا افتاده فکر کنید. نگاهتان را به اهداف بزرگ بدوزید. قبل از انکه درگیر موضوع بی اهمیتی شوید از خودتان بپرسید واقعا ارزشش را دارد؟

ادامه مطلب
1/1
1