اساتید روشنگران راه زندگی

نیما کیمیایی

نیما کیمیایی - مشاور و مدرس

مشاور و مدرس بیش از 80 برندهای معتبر

پروفایل اختصاصی
علیرضا آزمندیان

علیرضا آزمندیان - تکنولوژی فکر

خالق موسسه پدیده فکر

پروفایل اختصاصی
علی شاه حسينی

علی شاه حسينی - مشاور كسب و كار

دكتری مديريت و برنامه ريزی امور فرهنگی

پروفایل اختصاصی
مهدی کنعانی

مهدی کنعانی - مشاوره مدل های کسب و کار

مدرس برتر حوزه های MBA و DBA

پروفایل اختصاصی
الهام زارعی

الهام زارعی - وکیل و مشاوره حقوقی

وکیل، مدرس و مشاوره حقوقی

پروفایل اختصاصی
امید جهانداری

امید جهانداری - نویسنده و مدرس حرفه ای

نویسنده و مدرس حرفه ای

پروفایل اختصاصی
مهدی میر رفیع

مهدی میر رفیع - مشاور و مدرس کسب و کار

مدرس بازاریابی-فروش و ...

پروفایل اختصاصی
محمدرضا جلالی

محمدرضا جلالی - دکترای کسب و کار

مدیر مجموعه روشنگران و...

پروفایل اختصاصی
 محمود آسیا چی

محمود آسیا چی - آموزش مهارتهای مديريتي

گروه آموزشی و مشاوره ای

پروفایل اختصاصی
امید ملائکه

امید ملائکه - مدرس،مجری و مشاور توسعه کسب و کار

متخصص حوزه برندسازی و برندینگ

پروفایل اختصاصی
آرمان ولیان

آرمان ولیان - پایه گذار، مدرس و مشاور

مدرس و سخنران در زمینه بیزینس اتیکت

پروفایل اختصاصی
بهروز اقبالی

بهروز اقبالی - مدرس، و مشاور توسعه کسب و کار

سرممیز و مدرس بین المللی

پروفایل اختصاصی