مقالات و آموزش های موسسه روشنگران راه زندگی

MBTI

شخصیت شناسی MBTI یک پرسشنامه روان‌سنجی است که هدف آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در درک دنیا و نحوه و چگونگی تصمیم‌گیری است

ادامه مطلب
تیپ شناسی بر اساس انیاگرام

یکی از تئوریهای جالب در زمينه تیپ های شخصیتی، تئوری انیاگرام است که هنوز در ایران در بین روانشناسان متخصص آنقدر شناخته شده نیست.

ادامه مطلب
1/1
1