مقالات و آموزش های موسسه روشنگران راه زندگی

شاخص ترویج دهندگان

مطالعات نشان می دهد که شرکت هایی که سطح مشارکت کارمندان و مشتریانشان نسبت به رقبایشان بالاتر است در معیارهای موفقیت مالی بهتر عمل می‌کنند.

ادامه مطلب
1/1
1