مقالات و آموزش های موسسه روشنگران راه زندگی

کارآفرین1 (بابک بختیاری)

بابک بختیاری کسی است که باوجود تجربه ی شکست های مکرر، عاقبت موفق شد با عزم و اراده ی قوی به موفقیت بزرگی دست پیدا کند.

ادامه مطلب
شاخص ترویج دهندگان

مطالعات نشان می دهد که شرکت هایی که سطح مشارکت کارمندان و مشتریانشان نسبت به رقبایشان بالاتر است در معیارهای موفقیت مالی بهتر عمل می‌کنند.

ادامه مطلب
1/1
1