مقالات و آموزش های موسسه روشنگران راه زندگی

5 راز موفقیت گوگل

گوگل در سال های فعالیتش، همیشه در تلاش بوده تا پیشرفت نموده و بهترین و برترین در حوزه خود باشد.

ادامه مطلب
دستیابی به نتیجه مطلوب

باید اعمالتان تفکیک شوند تا روی کاری که انجام می دهید، تمرکز کنید و از انرژی و وقتی که می گذارید حداکثر استفاده را ببرید و به سوی اهدافتان پیش بروید.

ادامه مطلب
1/1
1