دوره های اختصاصی موسسه روشنگران راه زندگی

دوره مذاکرات تجاری

دوره مذاکرات تجاری

برنامه ریزی برای مذاکره

نمایش جزئیات
 • 13
 • 11
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره توسعه فردی

دوره توسعه فردی

شیوه صحیح هدفگذاری

نمایش جزئیات
 • 4
 • 11
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
مدیریت جامع کسب و کار پریمیوم

مدیریت جامع کسب و کار پریمیوم

تحلیل تعیین استراتژی در کسب و کار

نمایش جزئیات
 • 29
 • 10
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره هوش مدیریتی

دوره هوش مدیریتی

الگوی رشد افراد در سازمانها

نمایش جزئیات
 • 8
 • 10
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره سیستم سازی وترمیم کسب وکار...

دوره سیستم سازی وترمیم کسب وکار...

دوره سیستم سازی و ترمیم کسب و کار در شرایط بحران

نمایش جزئیات
 • 4
 • 10
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره مدیریت جامع کسب و کار (پریمیوم)

دوره مدیریت جامع کسب و کار (پریمیوم)

پرزنت موفق

نمایش جزئیات
 • 17
 • 9
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره روش های نوین تدریس

دوره روش های نوین تدریس

تکنیک های نوین آموزش ، نحوه اجرا و نتایج مطلوب ...

نمایش جزئیات
 • 12
 • 8
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره اقتصاد کسب و کار

دوره اقتصاد کسب و کار

مهمترین مزیت رقابتی در کسب و کار ،تورم و الگوی تعادل در ایران

نمایش جزئیات
 • 3
 • 6
 • 1
 • 3:00
 • کرمان خیابان بلوار معلم
سیستم سازی و ترمیم کسب و کار

سیستم سازی و ترمیم کسب و کار

ساماندهی کسب و کار ، طبقه بندی و نظم فعالیت ها...

نمایش جزئیات
 • 31
 • 5
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره استراتژی های فروش

دوره استراتژی های فروش

معرفی شخص مدیر کسب و کار ...

نمایش جزئیات
 • 13
 • 5
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
1/6
1 2 3 4 5 6