دوره های اختصاصی موسسه روشنگران راه زندگی

دوره اقتصاد کسب و کار

دوره اقتصاد کسب و کار

مهمترین مزیت رقابتی در کسب و کار ،تورم و الگوی تعادل در ایران

نمایش جزئیات
 • 3
 • 6
 • 1
 • 3:00
 • کرمان خیابان بلوار معلم
سیستم سازی و ترمیم کسب و کار

سیستم سازی و ترمیم کسب و کار

ساماندهی کسب و کار ، طبقه بندی و نظم فعالیت ها...

نمایش جزئیات
 • 31
 • 5
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره استراتژی های فروش

دوره استراتژی های فروش

معرفی شخص مدیر کسب و کار ...

نمایش جزئیات
 • 13
 • 5
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره هوش هیجانی

دوره هوش هیجانی

توانایی فهمیدن و مهارت های کاربردی

نمایش جزئیات
 • 29
 • 4
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره تیم سازی

دوره تیم سازی

مدیران چگونه گروه کاری را به تیم کاری تبدیل کنند

نمایش جزئیات
 • 6
 • 5
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره اقتصاد کسب و کار

دوره اقتصاد کسب و کار

ارتباط با مدیران در کسب و کارهای مختلف

نمایش جزئیات
 • 2
 • 4
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره جامع کوچینگ

دوره جامع کوچینگ

ویژگی مربی گری – یک فرایند چالش برانگیز.....

نمایش جزئیات
 • 9
 • 4
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره هوش مدیریتی

دوره هوش مدیریتی

مشاوره و ارتباط مستقیم با استاد در ظول دوره . دریافت مدرک و گواهینامه

نمایش جزئیات
 • 19
 • 3
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره فن بیان و سخنوری

دوره فن بیان و سخنوری

اکوسیستم سخرانی و یادگیری مهارتی

نمایش جزئیات
 • 19
 • 2
 • 1
 • اعلام میشود
 • اعلام میشود
سمینار آموزشی استراتژی گذر کسب و کارها از 1401

سمینار آموزشی استراتژی گذر کسب و کارها از 1401

سمینار آموزشی

نمایش جزئیات
 • 30
 • 2
 • 1
 • 12:30
 • دانشگاه خواجه نصیر (فرهنگیان )
1/6
1 2 3 4 5 6