دوره های اختصاصی موسسه روشنگران راه زندگی

سمینار تغییر مسیر

سمینار تغییر مسیر

60درصد تخفیف برای 100 نفر اول

نمایش جزئیات
 • 21
 • 1
 • 2
 • 2 ظهر
 • کرمان ،تالار فرهنگ و هنر (بلوار صدوقی ،جاه تهران ،جنب فنی حرفه ای )
دوره افتصاد کسب و کار

دوره افتصاد کسب و کار

مدیریت هزینه در سازمان

نمایش جزئیات
 • 11
 • 12
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
شخصیت شناسی دیسک

شخصیت شناسی دیسک

خلق ارزش های جدید

نمایش جزئیات
 • 16
 • 12
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره مذاکرات تجاری

دوره مذاکرات تجاری

برنامه ریزی برای مذاکره

نمایش جزئیات
 • 13
 • 11
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره توسعه فردی

دوره توسعه فردی

شیوه صحیح هدفگذاری

نمایش جزئیات
 • 4
 • 11
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
مدیریت جامع کسب و کار پریمیوم

مدیریت جامع کسب و کار پریمیوم

تحلیل تعیین استراتژی در کسب و کار

نمایش جزئیات
 • 29
 • 10
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره هوش مدیریتی

دوره هوش مدیریتی

الگوی رشد افراد در سازمانها

نمایش جزئیات
 • 8
 • 10
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره سیستم سازی وترمیم کسب وکار...

دوره سیستم سازی وترمیم کسب وکار...

دوره سیستم سازی و ترمیم کسب و کار در شرایط بحران

نمایش جزئیات
 • 4
 • 10
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره مدیریت جامع کسب و کار (پریمیوم)

دوره مدیریت جامع کسب و کار (پریمیوم)

پرزنت موفق

نمایش جزئیات
 • 17
 • 9
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
دوره روش های نوین تدریس

دوره روش های نوین تدریس

تکنیک های نوین آموزش ، نحوه اجرا و نتایج مطلوب ...

نمایش جزئیات
 • 12
 • 8
 • 1
 • اعلام میشود
 • کرمان خیابان بلوار معلم
1/7
1 2 3 4 5 6 7