لزوم یادگیری مذاکره صحیح

لزوم یادگیری مذاکره صحیح

بیش از هشتاد درصد از فعالیت های روزانه ما در ارتباط با اطرافیانمان شکل می گیرد و این آمار بیان گر اهمیت کسب مهارت در روابط انسانی است.

لزوم یادگیری مذاکره صحیح

زندگی ما مجموعه ای از مذاکرات و توافقات با اطرافیان است.

بیش از هشتاد درصد از فعالیت های روزانه ما در ارتباط با اطرافیانمان شکل می گیرد و این آمار بیانگر اهمیت کسب مهارت در روابط انسانی است.

سوال مهم این است که برای این هشتاد درصد چقدر آموزش دیده و مهارت کسب کرده ایم؟

تمام موفقیت ها و پیروزی های اجتماعی و فردی هر نفر به مهارت مذاکره و برخورد با دیگران بستگی دارد.

در مذاکرات صبر و شکیبایی مذاکره کننده جهت پیدا کردن راهکارهای ایجاد ارتباط موثر بسیار حیاتی است، پس مذاکره کننده حرفه ای صبورانه در انتظار می ماند تا هر چیزی در زمان خودش روی دهد.

ضرب المثل زیر برای این موضوع صدق می‌کند:

باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند درختان زودتر از فصلشان میوه نمی‌دهند.

کیفیت زندگی هر کس تابع مستقیمی از تعهد او برای رسیدن به بهترین هاست.

منبع : روشنگران راه زندگی 

 

تماس با ما

034-91010640
09331505656
09136053160