چرا باید آموزش ببینیم ؟

چرا باید آموزش ببینیم ؟

آیا با آموزش هایی که در زمان تحصیل ، مدرسه و دانشگاه دیدیم می توانیم به آنچه مدنظرمان هست برسیم و یا حرفه ای را را خودمان راه اندازی کنیم ؟

چرا باید آموزش ببینیم ؟

آیا با آموزش هایی که در زمان تحصیل ، مدرسه و دانشگاه دیدیم می توانیم به آنچه مدنظرمان هست برسیم و یا حرفه ای را خودمان راه اندازی کنیم ؟

یکی از مزیت های آموزش می تواند درصد بالای افراد تحصیلکرده در آن کشور باشه که می تواند باعث موفقیت های بیشترآن جامعه شود که البته این یه شرط لازم هست اما کافی، نه!!! به عبارت دیگر تا به درک درستی از آموزش هایی که یاد گرفتیم نرسیم و این آموزش ها رو به مرحله اجرا در نیاوردیم عملا  آن آموزش ها سودی که نداشته به کنار، یکی از اصلی ترین سرمایه های انسانی که زمان و عمر شریف ادمی است هم بخاطر آن از بین رفته،

در این مقاله می خواهیم به اهمیت آموزش پی ببریم:

آموزش یکی از مقوله های دنیای پیشرفته و زندگی بشر در تمام اعصار بوده و امروزه به مهمترین چیز در زندگانی امروز او تبدیل شده که میشود پیشرفت بشر را حاصل یادگیری از آموزش ، فهم دانش نهفته در آن و در آخر بکارگیری آن دانش و آموزش آموخته شده دانست.

منبع : روشنگران راه زندگی 

 

تماس با ما

034-91010640
09331505656
09136053160