اساتید روشنگران راه زندگی

محمدرضا جلالی

محمدرضا جلالی

دکترای کسب و کار

درباره استاد :

  • سوابق کاری و تحصیلی :