دوره های اختصاصی موسسه روشنگران راه زندگی

کارگاه شخصیت شناسی دیسک

کارگاه شخصیت شناسی دیسک

کارگاه 1 روزه شخصیت شناسی دیسک

نمایش جزئیات
 • 23
 • 7
 • 0
 • اعلام میشود
 • اعلام میشود
حوزه های سودآور و زیان آور سال 99

حوزه های سودآور و زیان آور سال 99

اگر میخواهید تجارت خود را شروع کنید، باید به جای توجه به روش های فعلی، ایده‌آل های آینده را در نظر بگیرید

نمایش جزئیات
 • 28
 • 11
 • 98
 • 14
 • اعلام می شود
کارگاه استراتژی های فروش

کارگاه استراتژی های فروش

استراتژی فروش شامل یک برنامه است که برند یا محصول یک شرکت را در موقعیت کسب مزیت رقابتی قرار می‌دهد

نمایش جزئیات
 • 25
 • 8
 • 98
 • 16
 • موسسه روشنگران
1/1
1