دوره های اختصاصی موسسه روشنگران راه زندگی

سمینار مدیریت به سبک پریمیوم

سمینار مدیریت به سبک پریمیوم

در دوره پریمیوم، مدیران کار و کسب برای سال های آینده آماده می شوند.

نمایش جزئیات
 • 7
 • 9
 • 98
 • 15
 • سالن زغال سنگ
کارگاه استراتژی های فروش

کارگاه استراتژی های فروش

استراتژی فروش شامل یک برنامه است که برند یا محصول یک شرکت را در موقعیت کسب مزیت رقابتی قرار می‌دهد

نمایش جزئیات
 • 25
 • 8
 • 98
 • 16
 • موسسه روشنگران
مدیران پریمیوم

مدیران پریمیوم

پریمیوم به معنای ارائه خدمات بیشتر نیست، بلکه به معنای کیفیت برتر خدمات با تجربه ای متفاوت می باشد.

نمایش جزئیات
 • 7
 • 9
 • 98
 • 10 صبح
 • موسسه روشنگران
3/3
... 3